rESpecTO

   logo_respecto     Januari 2016, rESpecTO
Het woord rESpecTO wordt gevormd door de woorden “respect” en ”ESTO” en staat voor de aandacht die we willen geven aan de thema's sportiviteit en respect binnen onze club. In 2014 is de rESpecTO -commissie opgericht waarvan de voorzitter ook in het hoofdbestuur zit.

Activiteiten vanuit rESpecTO :

ESTO-afspraken
Om te weten wat we als club belangrijk vinden rondom sportiviteit en respect, is er een bijeenkomst georganiseerd waarin gezocht is naar ESTO-waarden. Deze zijn vervolgens vertaald naar onze “ESTO-afspraken”, die we via de Algemene Ledenvergadering hebben laten vaststellen. Bekijk hier de presentatie tijdens de ledenvergadering.

Presentatie rESpecTO ALV 13oktober2014 (def).pdf

De Aftrap
Samen met het jeugdbestuur is gestart om ieder seizoen bij de jeugd te starten met een aftrap. Het moment waarop praktische informatie wordt uitgewisseld over het komende seizoen. Tijdens de aftrap wordt ook aandacht gegeven aan sportiviteit en respect binnen ESTO. De leiders ontvangen, naast de tas met shirts, ook het ESTO-aanvoerdersbandje met rESpecTO-logo.

Positief Coachen
In het seizoen 2014-2015 zijn, in samenwerking met de KNVB, bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema positief coachen voor de jeugdtrainers en -leiders. Het is de ambitie van de commissie om ieder seizoen relevante kennissessies aan te bieden met een bijdrage aan een positief stimulerend sportklimaat.

ESTO Informatieboekje
Het seizoen 2015-2016 is het Informatieboekje voor de ESTO-jeugd geïntroduceerd. Het is de ambitie om ieder seizoen een informatieboekje uit te brengen voor bestaande en nieuwe leden. In dit boekje wordt onder andere aandacht gegeven aan de afspraken die bij ESTO gelden en bijdragen aan een sportief en respectvol klimaat.   

INFORMATIEBOEK-ESTOJEUGD SEIZOEN 2015-2016 (DEF).pdf

ESTO-Scheidsrechters
Het seizoen 2014-2015 is afgesloten met een bijeenkomst van onze ESTO-scheidsrechters. Vanaf het seizoen 2015-2016 wordt in nauwe samenwerking met de jeugdcommissie extra aandacht geschonken aan het opleiden en begeleiden van onze jeugdige scheidsrechters.

posterrESpecTO-posters
Met een enorm helpende hand van één van onze leden zijn er speciale posters ontworpen om de rESpecTO-gedachte vorm te geven binnen de club. Deze posters hangen op verschillende plekken op het complex. Vol trots staan enkele jeugdleden model voor wat we belangrijk vinden.

Begeleiding bij incidenten
Incidenten op en rond de velden en teams van ESTO worden vanuit de rESpecTO-commissie begeleid en
beoordeeld. Op bestuurlijk niveau wordt aandacht besteed aan de afhandeling van tuchtzaken. De begeleiding is vooral gericht op het leren van de incidenten om herhaling te kunnen voorkomen.

rESpecTO binnen onze vereniging
De commissie heeft als doel om waar nodig aandacht te vragen voor, en te geven aan sportiviteit en respect binnen de vereniging. De speerpunten zijn:

1. POSITIEF COACHEN EN BEGELEIDEN door het kader;
2. ONTWIKKELEN EN BEGELEIDEN van onze jeugdige SCHEIDSRECHTERS;
3. Begeleiden van INCIDENTEN op en rond de velden;

prijs esto

rESpecTO-commissie 2015-2016: 

  • Frank Neef (voorzitter tevens lid hoofdbestuur)
  • Jurian van den Berg
  • Maaike Beltman
  • Naziha Laghmani
  • Thijs Rietveld
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!