Beleidsplan 2012 - 2016 - www.esto.nl

Beleidsplan 2012 - 2016

Van vele kanten is het bestuur gevraagd om het door de vereniging gevoerde beleid vast te leggen in een beleidsplan. Deze wens kwam niet alleen voort uit de behoefte bij leden, commissieleden, maar ook bij het bestuur leefde de wens om middels een beleidsplan de activiteiten en doelstellingen van de vereniging vast te leggen en tevens handvatten te verstrekken over het te voeren beleid.
Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 2012-2016 van de voetbalvereniging ESTO. Dit beleidsplan heeft tot doel om, gefundeerd op de Statuten (1936) en met inachtneming van het recent herziend Huishoudelijk Reglement, de doelstellingen van de vereniging te beschrijven.In ieder hoofdstuk is aangegeven op welke doelstellingen het beleid zal worden gericht. Verder treft u per hoofdstuk een aantal concrete acties om tot realisatie van de beoogde doelstellingen te komen. Een aantal van deze acties zijn inmiddels gedurende kortere of langere tijd in gang gezet .
Verder is er bij een aantal hoofdstukken een korte toelichting gegeven over de achtergronden en/of voorwaarden betreffende de uit te voeren acties en/of activiteiten.

Beleidsplan.pdf
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!